DVD

  Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag   Martin Meijer Financieel Advies Schoklandstraat 61
 
  3826CK Amersfoort
In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners 0338880102 info@hypotheekamersfoort.nl
hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.  

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U heeft een hypotheekvraag

Wilt u een lening voor uw woning? Bijvoorbeeld omdat u een woning wilt kopen en daarvoor een lening nodig heeft, of omdat u nadenkt over een nieuwe lening omdat de rentevastperiode van uw lening, is afgelopen. Dan kunt u in dit document lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een hypotheek vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

  • De hoogte van het bedrag dat u wilt lenen.
  • Voor uw lening betaalt u iedere maand. De rente is niet bij iedere bank en verzekeraar hetzelfde.
  • Ook moet u de lening terugbetalen. Dat kan op verschillende manieren. Ook daar moet u goed over nadenken.
  • Soms is het verstandig om een verzekering te nemen bij uw lening.

In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kunnen wij voor u doen?

Wij zijn een financiële dienstverlener en hieronder staat wat wij voor u kunnen doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Wij doen de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doen we niet.

De hypotheek

Wij kunnen u adviseren over hypotheken van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

 Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie?  Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?  Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?  Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.  Onderhoud U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.

Verzekeringen bij de hypotheek

Wij kunnen u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Wij kunnen ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

 Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie?  Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?  Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?  Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.  Onderhoud U heeft het contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat.
Gemiddelde kosten      
Advies Gericht op afsluiten   Combinatie
n.v.t. n.v.t.   € 2375

 Onderzoek Hoe is uw persoonlijke situatie?   We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen: Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?Wat wilt u en wat kunt u betalen?Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?  Advies Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?   Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant, analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.  Zoeken Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?       Dit biedt deze dienstverlener   Dit biedt deze dienstverlener niet De hypotheek Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een groot aantal hypotheken met elkaar. We bekijken welke hypotheken passen bij u en uw situatie. Geen vergelijking                       Vergelijking van beperkt            Vergelijking van groot van producten                             aantal producten                        aantal producten   Wij adviseren alleen hypotheken van andere aanbieders.     Verzekeringen bij de hypotheek Nadat we hebben bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaan we op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijken we een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. We bekijken welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Wij werken bij voorkeur met een aantal aanbieders samen. Geen vergelijking                       Vergelijking van beperkt            Vergelijking van groot van producten                             aantal producten                        aantal producten   Wij adviseren alleen verzekeringen van andere aanbieders.     Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

     
     
  Contract Heeft u gekozen? Dan kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt   Nadat wij u advies hebben gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kunnen wij ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.   Onderhoud U heeft een contract. Daarna houden wij in de gaten of het goed gaat   Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.   Let op! Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.   Wij kunnen, naast de wettelijke verplichtingen die wij al hebben, onderhoudsactiviteiten voor u verrichten nadat het contract is afgesloten. Bespreek met ons wat wij voor u kunnen doen. De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.    

Toelichting: Wat kunnen wij voor u doen?

Kosten: Hoeveel betaalt u?

Kosten voor de dienstverlening

  Gemiddelde kosten
Advieskosten n.v.t.
Kosten gericht op afsluiten product   n.v.t.
Combinatie € 2375

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.

Scroll naar boven