PRIVACY VERKLARING

Procedure          : Privacy verklaring AVG

Versie                  : 1.0

Datum                 : 22-02-2020

Doel                     : Deze verklaring is bedoeld om hiermee te voldoen
                              aan de informatieplicht volgens art. 12 en art. 13
                              van de AVG.

Je vraagt mij advies over een hypotheek of je te adviseren over de aanvulling van je pensioen. In die gevallen help ik je graag en ga ik op zoek naar de best passende oplossingen voor jouw situatie.
Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen heb ik gegevens van je nodig. Denk hierbij aan naam, adres en e-mailadres. Dat kunnen daarnaast ook financiële gegevens zijn zoals inzicht in je spaargeld, inkomensgegevens en pensioengegevens voor het in kaart brengen van je financiële positie. Ik vraag alleen die gegevens op die ik nodig heb om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ik ga zorgvuldig met je gegevens om.
Hoe ik dat doe licht ik toe in deze verklaring.
Welke gegevens gebruik ik, hoelang bewaar ik je gegevens en hoe bescherm ik deze tegen oneigenlijk gebruik.
Jij beschikt over een aantal rechten om je persoonsgegevens te beschermen.

HEB JE VRAGEN OVER DEZE VERKLARING

OF WIL JE MEER WETEN? DAN KUN JE CONTACT OPNEMEN MET:

Martin Meijer Financieel Advies
Schoklandstraat 61
3826 CK Amersfoort
info@hypotheekamersfoort.nl
06 – 831 699 86

MARTIN MEIJER FINANCIEEL ADVIES WERKT MET JOUW PERSOONSGEGEVENS

Martin Meijer Financieel Advies heeft je persoonsgegevens nodig om je te kunnen adviseren, het advies uit te voeren en jouw hypotheek of een ander financieel product aan te vragen, te beheren en/of te wijzigen. Met je financiële gegevens kan ik je financiële situatie in beeld brengen en je bijvoorbeeld adviseren of een aanvullende voorziening nodig is bij arbeidsongeschiktheid.
Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn.

Soms ontvang ik gegevens van andere organisaties zoals een makelaar of een notaris. Daarvoor laat ik een aparte toestemmingsverklaring door je ondertekenen om deze gegevens te mogen gebruiken.

Martin Meijer Financieel Advies deelt je persoonsgegevens
Martin Meijer Financieel Advies
deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het advies of het doorvoeren van een wijziging op een bestaande polis.   
Ook kan het zijn dat je een schade bij mij meldt. Om de schade vast te stellen en af te wikkelen zal ik je persoonsgegevens moeten delen. Martin Meijer Financieel Advies deelt je persoonsgegevens niet met organisaties in landen buiten de Europese Unie (EU).

AFHANKELIJK VAN DE SITUATIE VERSTREKT MARTIN MEIJER FINANCIEEL ADVIES JE GEGEVENS AAN:

  • Banken en andere hypotheekverstrekkers
  • Verzekeraars
  • Notarissen
  • Makelaars / taxateurs
  • Schade-experts en schadeherstelbedrijven

Samenwerkende bedrijven:  leveranciers van Martin Meijer Financieel Advies.

Binnen de bedrijfsvoering doe ik niet alles zelf maar besteed ik ook werkzaamheden uit. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die software leveren voor de administratie of de website hosten. Deze bedrijven hebben geen zeggenschap over je persoonsgegevens en Martin Meijer Financieel Advies blijft verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van deze persoonsgegevens.       
Ik maak goede afspraken met de leveranciers over het gebruik en de bescherming van je persoonsgegevens en leg deze vast in een overeenkomst (verwerkersovereenkomst).
Martin Meijer Financieel Advies zorgt er zo voor dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw  gegevens op hetzelfde hoge niveau ligt als bij mij het geval is.

MARTIN MEIJER FINANCIEEL ADVIES BEWAART JE PERSOONSGEGEVENS

Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt maar in principe bewaar ik je gegevens zolang als de looptijd is van een afgesloten product.

DE WEBSITE VAN MARTIN MEIJER FINANCIEEL ADVIES

Martin Meijer Financieel Advies maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Dit bestandje is noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken.          

WAT ZIJN JE RECHTEN

Je beschikt over een aantal rechten om te bepalen hoe wij je persoonsgegevens gebruiken of om het gebruik te controleren:  

RECHT OP INZAGE

Je kunt een overzicht vragen van je persoonsgegevens die wij in onze administratie hebben. Ik verstrek dit overzicht kosteloos.

RECHT OP RECTIFICATIE EN AANVULLING 

Je  kunt vragen om je persoonsgegevens te corrigeren als je denkt dat deze niet juist zijn. Dat vind ik belangrijk en stel ik zeer op prijs omdat ik alleen op basis van juiste gegevens mijn werk kan  doen.

RECHT OP VERGETELHEID

Je kunt mij vragen je persoonsgegevens uit de administratie te verwijderen als je niet langer wilt dat Martin Meijer Financieel Advies daarover beschikt en de wet mij dit toestaat.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je kunt mij vragen je persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld als Martin Meijer Financieel Advies de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar je wilt dat ik ze bewaar omdat je ze nodig hebt voor een juridisch geschil dat nog loopt.

RECHT VAN DATAPORTABILITEIT

Je kunt mij vragen je gegevens over te dragen aan een andere organisatie, zoals een advocaat of accountant.

RECHT VAN BEZWAAR

Je kunt bezwaar maken wanneer Martin Meijer Financieel Advies je persoonsgegevens gebruikt vanuit een bedrijfsactiviteiten (gerechtvaardigd belang van de onderneming). Martin Meijer Financieel Advies houdt je bijvoorbeeld graag op de hoogte van financiële zaken die voor jou relevant zijn. Dat is voor jou belangrijk en voor mij. Als je dit niet wilt, kun je bezwaar maken en zal ik binnen een maand aan je verzoek voldoen.                                                                                                         

HEB JE EEN KLACHT?

Vind je dat ik niet zorgvuldig genoeg met je persoonsgegevens ben omgegaan? Of wil je weten hoe er binnen Martin Meijer Financieel Advies met je persoonsgegevens gewerkt wordt?  Neem dan contact met mij op:

Martin Meijer Financieel Advies
Schoklandstraat 61
3826 CK Amersfoort
info@hypotheekamersfoort.nl
06 – 831 699 86

Heb ik je niet kunnen overtuigen en blijft je van mening dat ik niet zorgvuldig genoeg met je persoonsgegevens ben omgegaan, kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Scroll naar boven